Szukaj

Pobierz

Zapraszamy do pobrania materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów i innych.
Przejdź do strony pobierania.

 

Licznik odwiedzin

37910

Autor: Iwona Bernaciak

Awantura z „klasą", jak pozytywnie rozwiązać konflikt.

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma..." (Biblia Tysiąclecia, Hymn o miłości)

Czytaj więcej...

Autor: Iwona Bernaciak

Na kształtowanie postaw współczesnego człowieka ogromny wpływ mają przemiany cywilizacyjne, związane z postępem naukowo-technicznym i procesem globalizacji. Następują dynamiczne zmiany, dokonuje się przejście od systemu jednorodnego opartego o wieloletnie zatrudnienie w pełnym wymiarze do systemu zmiennego, niepełnego zatrudnienia. Wielu osobom, zwłaszcza o niskich kwalifikacjach, dostosowanie się do nowych okoliczności sprawia wiele trudności.

Czytaj więcej...

Autor: Iwona Bernaciak

Pracoholizm – groźne uzależnienie

Współczesny rynek pracy silnie stymuluje model pracownika zaangażowanego, ambitnego, rywalizującego, konsekwentnie dążącego do wyznaczonych celów. Jednak to, ze wszech miar, pozytywne zjawisko, posiada też swój negatywny i niebezpieczny wymiar - jest nim „pracoholizm". Okazuje się, że istnieje grupa osób, która ma poważne problemy z racjonalnym organizowaniem sobie czasu, z ustalaniem priorytetów, z nadmiarem obowiązków, stresem, brakuje więc czasu na sen, odpoczynek i tzw.„normalne życie".

Czytaj więcej...